"Als je een schip wilt bouwen, leer mensen dan te verlangen naar de eindeloze zee." Antoine de Saint-Exupéry

K5 gemeenten: gebiedsmarketingplan

In de Krimpenerwaard werken vijf gemeenten samen in de organisatie K5. De gemeenten hadden behoefte aan een gebiedsmarketingplan dat hen moet helpen bij het vitaal maken van de regio en het terugdringen van 'krimp', omdat steeds meer (jonge) mensen naar de stad wegtrekken.

Na onze analyse van de problematiek bleek dat er eigenlijk behoefte was aan een samenwerkingsplan voor de onderwerpen wonen, werken en recreëren. Immers: als iedereen zich inspant om het nog aantrekkelijker te maken voor (jonge) mensen om te wonen en/of te werken in de Krimpenerwaard, komt er een beweging op gang voor vernieuwing. Recreatie is geen doel op zich, maar zeker ook een mogelijkheid om mensen kennis te laten maken met het prachtige gebied. 
We hebben intensief met betrokken doelgroepen in een aantal sessies mogelijkheden voor samenwerking verkend. Daarbij onstonden spontaan heel goede ideeën voor samenwerking en zijn mensen ook alvast met elkaar aan de slag gegaan. We hebben de resultaten uit de sessies samen met het huidig gemeentelijk beleid vertaald in een effectieve en gedragen aanpak voor samenwerking en gebiedsmarketing.